Diskutera i Guds anda!

Det nya året föräras ett nytt diskussionsforum för "vår typ av diskussioner". Hemsidan "Moral.NU" tillägnas helt diskussioner i Guds och därmed moralens anda. Bakgrunden till att GUD FINNS har "landat" på Moral.NU's forumsida är att Facebook lade ned sin forumdel i oktober. Där hade vi mängder av givande diskussioner igång. Hjälp till med att väcka diskussionerna och därmed även det nya forumet till liv genom att logga in på Moral.NU och inled de första diskussionerna.

MORAL.NU
Upphovsskyddat material enligt
Creative Commons-licens