Om GUD FINNS

I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. - John 1:1-5

För att nyansera Humanisternas kampanj "GUD FINNS NOG INTE" och diskussionen kring religion i allmänhet samt Gud i synnerhet så skapades fansidan "GUD FINNS" på Facebook 2009 (dagen efter Humanisterna skapade sin Facebook sida för kampanjen). Nyanseringen kommer i dialogen kring entitetet "Gud" som för alla inte alls är så stereotypt som Humanisternas kampanj är format runt. "Gud" är mycket större än så.

Under 2011 hade mängden "gillande" av GUD FINNS sidan överstigit 20.000 !!!

Anledningen till att GUD FINNS forum ligger på Moral.NU

På GUD FINNS sidan blomstrade ett mycket aktivt diskussionsforum med flera hundra parallella diskussioner. Tyvärr valde Facebook att lägga ned den inbyggda forumfunktionen i slutet av oktober 2011 (läs mer om det). År av diskussioner försvann över natten, utan att administratörer av sidor med forum på Facebook informerades! Efter ett febrilt arbete att söka efter en alternativ lösning så "landade" forumet på Moral.NU's hemsida.

Mål:

Gränsfri gemenskap i GUD's namn. När/om vi uppnår samma mängd "gillande" av GUD FINNS -sidan som Humanisternas kampanj, kommer en försoningens hand räckas dem. Varför? De 'bad' om det, mellan raderna iom sin kampanj. Frågan är om de, i seriösa ordalag, kommer våga ta emot den.

Logotyp:

Den 'spontana' logotypen är ett hjärta, en sol och den svenska flaggan. Den representerar kärlek, drivkraft och Sverige. "Gud" är ämnet (Ordet) och alla är lika välkomna.

Initiativet är seriöst och mottot är:

Alea iacta est # Cogito ergo sum # Concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur # Ad maiorem Dei gloriam # Honi soit qui mal y pense

Google+ & Facebook

Initiativet GUD FINNS

Bakom initiativet GUD FINNS står KognitionsKyrkan.

 

MORAL.NU
Upphovsskyddat material enligt
Creative Commons-licens