PREMIÄR för MORAL.NU

Nytt år, ny möjligheter! Det firar vi med att öppna ett helt nytt diskussionsforum på nätet. Forumet MORAL.NU's huvudsakliga inriktning är på uppförande i allmänhet och moralfrågor i synnerhet.

Begreppet "Moral"

MORAL.NU's definition av begreppet Moral: "Moral utgör det objektiva värdet i en handling, till skillnad från Etik som blir det subjetiva värdet av en handlings samverkan med omgivningen. Tekniskt så är moralen handlandet och etiken diskussionen om handlandet".

Socialt nätverk

För att kunna delta på moral.nu så behöver du vara medlem i något av de stora Sociala nätverket (ex. Facebook). Endast via deras autentiseringssytem kan du registrera dig på moral.nu.

MORAL.NU
Upphovsskyddat material enligt
Creative Commons-licens